Fase 1; Verzamelen

Uw organisatie heeft ongetwijfeld in het verleden allerlei kennis en documentatie verzameld die het overwegen waard zijn om op te nemen in het playbook. In deze fase van het project wordt dit materiaal verzameld. Dit wordt gedaan door medewerkers van uw bedrijf. Zij vormen de 'kennisgroep'. Het verzamelde matriaal wordt samengevoegd tot de 1.0 versie.

Fase 2; Redactie

Uit de kennisgroep wordt een ‘expertgroep’ gevormd. De 1.0 versie wordt door deze expertgroep geredigeerd tot een 2.0 versie. Hierbij wordt de inhoud teruggebracht tot de essentie die echt noodzakelijk is. Tijdens dit deel van het proces wordt vastegesteld welke materialen ontbreken, hoe in te passen in uw crm systeem, enzovoorts.

Fase 3; Commitment

Het playbook wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever. Naast mogelijke kanttekeningen die verwerkt zullen worden in een 2.1 versie en verder is het in deze fase belangrijk dat de werkgroep het commitment krijgt om het playbook uit te rollen in de organisatie.

Fase 4; Implementatie

Het Sales Playbook wordt geïntroduceerd. Er worden afspraken gemaakt omtrent taken en verantwoordelijkheden van betrokken managers om het playbook tot een eigen cultuur te maken.

Fase 5; Borging

Tezamen met de directie wordt een actieplan ontworpen voor deze fase. Tersteeg &Company heeft hier meerdere voorbeelden van en ervaring in dit belangrijke onderdeel van het project.