Een Strategisch Instrument

  • Nieuwe markten betreden, produkten introduceren, marktaandeel winnen bij bestaande klanten of marktaandeel winnen met nieuwe klanten. Een greep uit de doelen van bedrijven waar een strategisch plan achterligt. Om heden ten dagen deze doelen succesvol te realiseren is een integrale aanpak van alle afdelingen van uw bedrijf noodzakelijk. Hier stokt het meestal in de praktijk. Want 'integraal' kom veelal neer op improvisatie en collegialiteit. Het Sales Playbook beschrijft deze integrale aanpak, waarbij het salesproces het hart vormt van de activiteiten.
  • Het behalen van succes in uw markt kan alleen als er een ge├»ntegreerde aanpak is met de ondersteunende afdelingen. Door tijdig instrumenten/kennis in te zetten van E-proc, Pricing, Marketing en andere afdelingen, wordt niet alleen de kans op succes groter, maar kan ook de relatie met de klant hechter worden.
  • Sales kent geen 'zilveren medaille'. Sales kent ook geen 'geluk'. Om 'goud' te bereiken, moeten alle stappen van het verkoopproces goed worden afgerond. Dit houdt in dat er beslissingen moeten worden genomen in dit proces. Deze moeten voortkomen uit een kwalitatieve discussie, die op het juiste moment wordt gevoerd. Het Sales Playbook bevat om die reden 'beslisdocumenten' die geintegreerd worden met het CRM systeem. Hierdoor borgen we de kwaliteit van de verkoopproces.